Ledigheden tog endnu et hop op i december

Fra november til december steg antallet af ledige med 2.700 til 80.800 personer. Samtidig blev tallet for november korrigeret op til en stigning på 1.800 personer. Ledighedsprocenten er steget til 2,7 %. Under den første corona-nedlukning for 2 år siden, var ledigheden helt oppe over 155.000 personer.

Vendingen i ledigheden er nu for alvor indtruffet. 80.800 personer var registreret som ledige i december måned. Det er dog fortsat et meget lavt niveau, og tæt på det laveste niveau siden starten af 1970’erne. Det er værd at glæde sig over det lave niveau for ledigheden på trods af den igangværende økonomiske nedtur. Når det er sagt, så er udviklingen i ledigheden nu en anden, og vi ser ind i en periode, hvor ledigheden forventes at stige mærkbart.

Tallene for ledigheden er ikke overraskende

Tallene for ledigheden er ikke overraskende, da en række andre indikatorer peger på en allerede igangværende opbremsning i dansk økonomi. Den lave ledighed er derfor også en stakket frist, da vi forventer, at ledigheden vil stige yderligere i de kommende måneder. Omvendt understreger den nuværende lave ledighed, at dansk økonomi er rigtig godt rustet til en økonomisk nedtur.

Tallene bekræfter samtidig, at tilstanden i dansk økonomi fortsat er ganske god. På trods af høj inflation, stigende renter og en voldsomt negativ forbrugertillidsindikator, så har dansk økonomi det indtil videre ret godt. Især inflationen gør ondt på mange, men den lave ledighed vidner om stor robusthed hos de danske forbrugere.

 

Virksomhederne melder dog ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere

Beskæftigelsen er fortsat tårnhøj. Virksomhederne melder dog ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere. Nu er i det højere grad opbygning af lagre og mangel på efterspørgsel, der fylder. Så vi vil formentlig også se, at beskæftigelsen vil begynde at falde i de kommende måneder.

Vi står samtidig i en periode med overenskomstforhandlinger, og resultatet af disse kommer til at få stor betydning for den økonomiske udvikling. Nok er inflationen ved at falde tilbage, men kerneinflationen forbliver historisk høj både herhjemme og i Euro-området. Og der er således ved at udvikle sig en reel frygt for, at inflationen og den lave ledighed er ved at sætte gang i en egentlig løn/pris-spiral, som kan være med til at gøre den kommende økonomiske nedtur langvarig.

 

Udviklingen i 2022 har været mere positiv end frygtet

Det bliver spændende at følge i de kommende måneder, om ledigheden kun stiger langsomt eller pludselig begynder at stige kraftigt. Der er ingen tvivl om, at udviklingen i 2022 har været mere positiv end frygtet. Men vil de truende økonomiske skyer i horisonten, den vigende efterspørgsel og de stigende lønkrav fra lønmodtagerne tvinge virksomhederne til at begynde at afskedige medarbejdere i større stil?

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.