Boligkvarter set fra luften

Status på boligrenterne

Realkreditrenterne har stabiliseret sig igennem november og december. Fortsat pæne bevægelser i kurserne, men usikkerheden virker mindre end tidligere. Udstedelser sker pt. i de 30-årige 5%-lån. Vi mener fortsat, at de lange renter har toppet, men vil holde sig nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, indtil inflationen falder mærkbart tilbage.

De lange realkreditrenter ser ud til at have toppet i slutningen af september

De lange realkreditrenter er på det højeste niveau i 15 år. Renterne ser dog ud til at have toppet i slutningen af september, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til nu er renterne faldet pænt tilbage, og på trods af udsving ligger renterne rimelig stabilt. Udstedelsen sker primært i 5%-lånene. Rigtig mange boligejere har tidligere i 2022 udnyttet muligheden for at opkonvertere fra deres lavt forrentede lån og konverteringsaktiviteten er nu gået mere eller mindre i stå.

Mindre udsving i obligationskurserne

Markederne ser ligeledes ud til at være faldet til ro. I efteråret oplevede vi meget store udsving i obligationskurserne med bevægelser på op imod 1 kurspoint eller endda endnu mere hen over en handelsdag. Slutningen af 2022 var noget mere rolig – stadigvæk med udsving, men mindre udsving end tidligere.

Indtil videre blev det således kun til kortvarig udstedelse i 6%-lånet, da vi nu igen har udstedelse i 5%-lånene. Vi forventer, at renten vil stabilisere sig på det nuværende niveau i en periode, indtil inflationen mere mærkbart kommer under kontrol og falder yderligere.

Meget tyder på, at inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet

Meget tyder på, at inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet. Til gengæld bider kerneinflationen sig mere fast end først antaget, hvilket betyder at de højere renter også kan bide sig fast i længere tid. Vi forventer fortsat, at kerneinflationen i Euro-området også snart topper, og at markedets fokus derfor vil skifte fra høj inflation til fokus på lønudvikling og økonomisk recession, hvilket forventeligt vil stabilisere renterne og kan føre til at de korte renter vil falde lidt tilbage i løbet af 2023.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de volatile rentemarkeder giver.

 Graf over 5% 2053 uden afdrag

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.