Indkøbsvogne

Detailsalget tilbage på vækstsporet

I juni måned lå detailsalget 0,9% højere end samme måned sidste år. Det er første gang siden februar 2022, at årsstigningen er positiv. Detailsalget oplevede nogle meget store udsving i corona-tiden og ligger nu på niveau med 2020.

Detailsalget i juni måned bød på en pæn stigning. 1,3% højere end maj måned, og 0,9% højere end juni 2022. Det er første gang siden februar 2022, at der har været en stigning i detailsalget i forhold til samme måned året før. Samtidig indikerer tallene, at detailsalget for alvor har lagt corona-tiden og inflationen bag sig, og nu er vendt tilbage til en mere jævn udvikling og vækst. Kigger man på et glidende gennemsnit, så nåede detailsalget bunden i februar 2023, og faldet i detailsalget ser således ud til at være slut efter en grim udvikling de sidste par år.

 

Reallønnen er stigende igen

Tendensen til fald i detailsalget begyndte i slutningen af 2021 – altså samme tidspunkt, som forbrugerpriserne begyndte at skyde i vejret herhjemme. Danskernes måde at håndtere den stigende inflation på har altså været at forbruge mindre. Vi betaler nogenlunde det samme, når vi går ud af forretningerne, men da priserne er steget, har vi væsentlig mindre i vareposen, og det er præcis det, som udviklingen i detailsalget viser.

Med udviklingen i juni måned ligger detailsalget på samme niveau som 2020 - lige før de voldsomme udsving i corona-tiden. Det svarer også ganske godt til, at reallønnen faldt kraftigt igennem 2022, men nu er stigende igen og lige så stille arbejder på at indhente det tabte.

 

Stærk dansk økonomi

Detailsalget og dansk økonomi er fortsat godt rustet til den nedgang, som vi allerede er i gang med. Både beskæftigelsen og de nominelle lønninger er historisk høje, så vi har et rigtig godt udgangspunkt. Boligpriserne er faldet, men ser ud til at have stabiliseret sig igen. Inflationen er på vej ned. Renterne er banket i vejret, og det giver mange danske forbrugere økonomiske udfordringer, men også renterne står måske foran at skulle falde lidt tilbage igen, idet faldet i inflationen ser ud til at holde ved.

Selvom vi kommer til at opleve økonomisk modgang, så er udgangspunktet for dansk økonomi trods alt særdeles fornuftigt, hvilket fastholder troen på, at vi kan komme nogenlunde helskindede gennem inflationskrisen.


Detailsalget er begyndt at stige igen

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.