Indkøbsvogne

Kæmpe fald i inflationen i maj

Stigningen i forbrugerprisindekset aftog til 2,9% i maj måned. Forbrugerpriserne tog et stort dyk fra april til maj. Fødevarer er dog steget med 10,6% det seneste år. Det underliggende prispres - kerneinflationen – aftog til 5,0% i maj.

I maj steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,9% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et stort fald fra 5,3% i april, og inflationen ligger nu i samme niveau som i efteråret 2021, før den begyndte at accelerere for alvor.

Inflationen ligger dog fortsat lidt for højt, men alt tyder på, at den aftagende tendens vil fortsætte i de kommende måneder. Faldet i inflationen i maj var forventet og skyldes især, at gas, el og brændstof trak forbrugerprisindekset ned. Forbrugerprisindekset ligger faktisk på samme niveau som for ni måneder siden. Der er således ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os.

 

El, gas og brændstof markant billigere

Set over de seneste 12 måneder er det dog fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe - også på trods af den lavere stigning i maj måned. Alene fødevarer og husleje står for 1,7% af den samlede stigning på 2,9%. Fødevarepriserne stiger dog mindre end de tidligere måneder, og enkelte varegrupper f.eks. okse- og kalvekød er faktisk blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 10,6% det seneste år, men med en klar tendens til, at priserne er ved at stabilisere sig. Kød er steget med 5,6%, mælk, ost og æg er steget med 15,1%, mens smør, margarine og olier ”kun” er steget med 10,5%.

Samtidig er fjernvarmen steget med 15,2% det seneste år. Det er en langt kraftigere stigning end tidligere. Til gengæld er prisen på el hele 43,7% lavere end for et år siden, mens gas er faldet med 28,5% det seneste år.

Brændstofpriserne ligger ligeledes 15,6% lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022 og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof er temmelig volatil, men ligger pt. rimelig stabilt.

 

Kerneinflationen på vej ned

Det er også glædeligt, at det underliggende prispres – kerneinflationen – aftog til 5,0% i maj måned. Det er gået langsomt indtil nu, men faldet i maj indikerer, at kerneinflationen nu også for alvor er på vej ned. Men vi skal formentlig hen i slutningen af 2023 eller starten af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3%.

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede. Nu er kerneinflationen også på vej ned, om end der er et stykke vej endnu. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig, selvom det går den rigtige vej.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1½ år. Det betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen for at kunne købe de samme varer som tidligere.

Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt til 2,9% i maj

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.