Boligkvarter set fra luften

Status på boligrenterne

De lange realkreditrenter har ligget stort set uændret siden midten af marts. Udstedelser sker fortsat primært i de 30-årige 5%-lån. Vi mener, at de lange renter har toppet, men vil holde sig nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, indtil inflationen – og ikke mindst kerneinflationen – falder mærkbart tilbage. Nationalbanken forhøjede renten til 2,85% i starten af maj. Vi forventer yderligere to renteforhøjelser på 0,25% hen over sommeren.

Realkreditrenterne er på det højeste niveau i 15 år. Det gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter ser dog ud til at have toppet i efteråret 2022, hvor kursen på 5%-lånet uden afdrag var nede omkring 94. Det gav en kort periode i slutningen af september og første del af oktober 2022, hvor udstedelsen skete i 6%-lånene.

Fra midten af oktober og frem til nu er renterne faldet pænt tilbage og har nu stabiliseret sig på 5%. Kurserne har været stort set uændrede siden midten af marts måned og har svinget inden for +/- ét kurspoint. Udstedelsen sker primært i 5%-lånene. Rigtig mange boligejere har igennem 2022 udnyttet muligheden for at opkonvertere fra deres lavt forrentede lån, og konverteringsaktiviteten er aftaget en del i starten af 2023.

 

De korte renter fortsætter op

Nationalbanken hævede renten med 0,25% den 8. maj til 2,85%. Vi forventer endnu to renteforhøjelser på 0,25% hen over sommeren. Det vil bringe Nationalbankens rente op på 3,35%. Forskellen mellem et variabelt forrentet og et fastforrentet realkreditlån er helt nede omkring 1,2%-point.

Når vi kommer på den anden side af sommerferien, er usikkerheden stor. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen fortsætte tilbagefaldet, så centralbankerne kan begynde at sænke renterne igen, når vi kommer ind i starten af 2024? Eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at holde renten på et højt niveau i længere tid for at dæmpe inflationen tilstrækkeligt?

Inflationen både herhjemme og i Euro-området har toppet. Til gengæld ser kerneinflationen desværre ud til at bide sig mere fast end tidligere antaget. Det betyder, at renterne også vil forblive på et højt niveau i længere tid. Vi forventer fortsat, at kerneinflationen i Euro-området også har toppet og vil fortsætte tilbagefaldet, omend det går langsomt. Vi forventer derfor også, at markedets fokus snart vil skifte fra høj inflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil stabilisere de korte renter og dæmpe de lange renter.

 

Usikkerheden er stor

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, de volatile rentemarkeder giver.

 

Kursudvikling 5%

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.