Par foran villa til salg

Boligaktiviteten har stabiliseret sig på et lavt niveau

Antal boliger til salg er steget kraftigt. Der er 30% flere boliger til salg nu end for et år siden. Samtidig er handelsaktiviteten på boligmarkedet faldet markant. Antallet af nedtagne boliger fra ejendomsmæglernes hjemmesider er også faldet. Det er ikke nogen god udvikling.

Aktiviteten på boligmarkedet toppede i midten af 2021. Det gælder både antallet af handler, som var tårnhøjt og antallet af boliger til salg, som modsat var rekordlavt. Begge dele var medvirkende til, at vi oplevede boligprisstigninger på 10–15% igennem 2021.

Siden da er renterne steget fra 1,5% til 5%. Inflationen er steget fra 1,9% til 10% og siden faldet lidt tilbage, mens lønningerne blot er steget med ca. 3,5% i samme periode.

Alle disse ting betyder, at boligmarkedet nu står midt i en markant opbremsning. Priserne dykker ret kraftigt, sælgerne bliver tvunget til at sænke udbudsprisen, og boligkøbere med is i maven kan afvente, at priserne falder yderligere.

 

Boligpriserne presses yderligere ned

Antallet af boliger til salg er steget med knap 9.000 stk. det seneste år. Det svarer til en stigning på 30%. Det giver helt naturligt langt flere valgmuligheder for køberne, når de kigger efter bolig. Og køberne får samtidig også længere tid til at tænke sig om, da der bliver handlet færre boliger.

Antallet af handler på boligmarkedet faldt med 25 - 30% i 2022 i forhold til 2021, og der er ingen tvivl om, at det vil presse boligpriserne yderligere ned.

Ovenstående er sammenfattet i figuren, der viser andelen af nedtagne boliger til salg hos ejendomsmæglerne i forhold til det samlede antal boliger til salg. Figuren er således en indikator på udviklingen i aktiviteten på boligmarkedet, som historisk har vist sig som en ret nøjagtig indikation på prisudviklingen på boligmarkedet.

 

Prisfald op mod 10%

Perioder med store fald i andelen af nedtagne boliger i forhold til antallet af boliger til salg er typisk blevet efterfulgt af mærkbare prisfald på boligmarkedet. Det ses meget tydeligt i det store fald i figuren fra 2005-2007, hvorefter boligpriserne faldt kraftigt fra 2007-2009. Modsat gav de høje niveauer i figuren i både 2004-2005 og 2020-2021 meget kraftige prisstigninger efterfølgende.

Der er således grund til at forvente, at den igangværende udvikling på boligmarkedet vil fortsætte. Indikatoren har tilsyneladende stabiliseret sig på det nuværende lavere niveau, hvilket tyder på, at den igangværende udvikling vil fortsætte. Der er dermed en klar risiko for, at priserne på boligmarkedet står foran at falde yderligere. Vi forventer, at boligmarkedet ikke kan undgå at den igangværende udvikling vil udmønte sig i markante prisfald på op mod 10% i de kommende kvartaler og år.

 

Vil du sælge din bolig? Vent ikke for længe

Derfor er det vores anbefaling, at hvis du står foran at skulle sælge din ejerbolig, så er det værd at overveje, at få gennemført salget relativ hurtigt, idet meget tyder på, at jo længere du venter, jo større er risikoen for, at yderligere prisfald slår igennem på boligmarkedet, så du bliver nødt til at sælge til en lavere pris.

 

Boligaktivitet

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.