Inflationen aftager, men det underliggende prispres stiger

Stigningen i forbrugerprisindekset faldt en anelse til 7,6% i februar. Forbrugerpriserne stiger stadigvæk. De stiger bare mindre kraftigt. Prisstigningerne er fortsat de kraftigste siden begyndelsen af 1980’erne. Det underliggende prispres - kerneinflationen - stiger til 6,7% i februar.

I februar steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,6% i forhold til samme måned året før. Der er tale om et marginalt fald fra 7,7% i januar. Inflationen ligger på samme niveau som i maj 2022, men udviser fortsat en nedadgående tendens.

Generelt ligger inflationen dog fortsat på det højeste niveau siden starten af 1980’erne, hvor inflationen i flere år var over 10%. Faldet i inflationen i februar var mindre end forventet og skyldes især, at fødevarer og husleje trak forbrugerprisindekset op. Vi forventer, at inflationen falder yderligere tilbage i de kommende måneder.

 

Prisstigninger på mad og husleje

Det er som nævnt prisstigninger på fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe - også på trods af den lavere stigning i februar måned. Alene fødevarer og husleje står for 2,2% af den samlede stigning på 7,6%. Fødevarepriserne steg kraftigere i februar end de tidligere måneder. En stigning på 15,3% det seneste år er en markant stigning og rammer husholdningernes forbrug hårdt: Kød er steget med 14,4%, mælk, ost og æg er steget med 23,1%, mens smør, margarine og olier er steget med 24,3%. Samtidig er fjernvarmen steget med 17,1% det seneste år. Det er en langt kraftigere stigning end tidligere. Stigningen i gasprisen var omvendt helt nede på 6,3% i forhold til februar 2022 og skyldes, at gasprisen er faldet markant tilbage de senere måneder.

Brændstofpriserne har stabiliseret sig og ligger ”kun” 5,2% højere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022 og ligger lidt lavere nu - drevet af de lavere oliepriser. Men det ændrer ikke på, at prisen på brændstof ligger noget højere end for et år siden. Det er til gengæld bekymrende, at det underliggende prispres – kerneinflationen – er tiltagende. Prisstigningerne er således bredt funderede, hvilket således også indikerer, at vi skal hen mod slutningen af 2023, før vi kan håbe på, at inflationen igen kommer ned i mere normale niveauer på 3-4%.

 

Kampen mod inflationen bliver langvarig

Det er glædeligt, at inflationen falder yderligere tilbage. Også selvom det er kommet noget senere, end vi forventede i første omgang. Desværre viser kerneinflationen endnu ikke tegn på at vende, men steg i februar til 6,7%. Det tyder desværre på, at kampen mod inflationen vil blive langvarig.

Vi forventer, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med, at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks en faldende tendens, som vi forventer også vil slå igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke de stigende priser. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 1½ år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande forsøger at reducere deres forbrug af fødevarer eller omlægge forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det er en rigtig god idé, da det vil begrænse den oplevede inflation for den enkelte husstand.

 

Inflationen faldt til 7,6% i februar, men kerneinflationen stiger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.