Kontor

Beskæftigelsen stiger forbi 3 millioner

September måned bød på endnu en stigning i beskæftigelsen efter grænsen på 3 mio. blev brudt i august. Knap 3.100 flere i beskæftigelse i september i forhold til august måned. Antallet af beskæftigede er således steget med godt 34.000 det seneste år. Det er svært at forestille sig, at udviklingen kan blive ved meget længere.

Beskæftigelsen steg med hele 3.100 personer i september, og ligger fortsat tårnhøjt. Vi har nu 3.003.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og dermed fortsætter den positive udvikling forbi den næsten magiske grænse på 3 mio. beskæftigede. Det er en milepæl i dansk økonomi.

 

Beskæftigelsen er steget i 32 måneder i træk

Beskæftigelsen er nu – bortset fra et par enkelte mindre fald - steget 32 måneder i træk. Det vil sige lige siden den sidste corona-nedlukning i januar 2021, hvilket er ganske imponerende. Beskæftigelsen trodser således fortsat udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” – i hvert fald indtil videre – slet ikke har haft den forventede indvirkning på beskæftigelsen.

Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden stiger langsomt, hvilket dækker over, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er fladet ud, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

 

Kerneinflationen falder kun langsomt

Kerneinflationen er fortsat ganske høj. Den er på vej ned, men i et væsentlig langsommere tempo, end tidligere forventet og håbet. Det tegner til, at kampen mod inflationen bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, og de korte renter har først for nylig nået, hvad vi forventer er rentetoppen. Forbrugertilliden er langsomt stigende fra det laveste niveau nogensinde, men ligger fortsat lavt. Boligpriserne er faldet. Men beskæftigelsen trodser indtil videre resten af økonomien og fortsat udvikler sig positivt.

Så selv om tallene for BNP viser, at dansk økonomi befinder sig i en teknisk recession, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så har beskæftigelsen endnu ikke toppet. Antallet af beskæftigede er således godt 200.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og over 461.000 personer højere end bunden i 2013.

 

Dansk økonomi er godt rustet

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og muligvis yderligere faldende boligpriser. Men vi ser endnu ikke en afmatning i beskæftigelsen – tværtimod.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne endegyldigt er vendt, eller de måske skal falde lidt igen, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde tilbage i nærheden af 2 %. Og om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj kerneinflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi befinder os i.

Graf - sæsonkorrigeret beskæftigelse

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.