Unge mennesker på indkøb

Inflationen er i bund med 0,1 %

I oktober måned aftog stigningen i forbrugerprisindekset til bare 0,1 %. Det er det laveste niveau siden marts 2020.
Presset på fødevarepriserne er aftaget til 3,5 % det seneste år. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen tog også et pænt fald til 3,3 % i sidste måned.


I oktober steg det samlede forbrugerprisindeks med bare 0,1 % i forhold til samme måned året før. Der er således tale om stort set uændrede priser det seneste år. Og der er tale om endnu et pænt fald fra 0,9 % i september måned. Det er det laveste niveau siden starten af 2020. Kerneinflationen tog også et pænt fald til 3,3 %, hvilket næsten er endnu mere positivt.

Inflationen ligger dermed igen under centralbankernes mål om under 2 %. Oktober måned vil til gengæld markere et lavpunkt for inflationen, da energipriserne toppede i oktober 2022.

 

Udsigten for de kommende måneder

Vi kommer således til at se inflationen stige til et niveau omkring 2 % i de kommende måneder i takt med, at de vanvittig høje energipriser fra efteråret 2022 forsvinder ud af årsstigningstakten. Der er ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, men derfor kommer vi alligevel til at se en stigning i de kommende måneder. Det primære fokus er nu på kerneinflationen, som også gerne skulle fortsætte den nedadgående tendens.

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der bidrager mest til den ene del af inflationen. Alene fødevarer og husleje bidrager reelt med en stigning på 0,9 % af den samlede inflation. Elektricitet og gas trækker modsat 2,7 % ned i inflationen og er således de vigtigste årsager til den ekstremt lave inflation på bare 0,1 % i oktober.

 

Priserne på fødevarer
Fødevarepriserne stiger mindre end de tidligere måneder, og mange varegrupper f.eks. okse- og kalvekød, samt mælk og smør er blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 3,5 % det seneste år, men zoomer man lidt ind på udviklingen, så er fødevarepriserne faktisk faldet med 2,6 % siden juli 2023, hvor fødevarepriserne toppede. Meget tyder på, at fødevarepriserne vil fortsætte med at falde i de kommende måneder.

 

Priserne på fjernvarme, el og gas
Samtidig er fjernvarmen er steget med 11,2 % det seneste år. Til gengæld er prisen på el hele 48,0 % lavere end for et år siden, mens prisen på gas er mere end halveret i forhold til oktober 2022.

 

Priserne på brændstof
Brændstofpriserne ligger 9,8 % lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt.

 

Kerneinflationen
Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også pænt i oktober måned til 3,3 %. Den faldende tendens fortsætter således, men vi forventer, at faldet vil afløses af små stigninger i de næste par måneder. Det betyder, at det kommer til at tage lang tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig et stykke ind i 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3 %.

Vi forventer, at inflationen vil udvise en stigende tendens i de kommende måneder i takt med at effekten af de særdeles høje energi- og fødevarepriser ligger bag os. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

 

Dyrt for en almindelig familie

På trods af normaliseringen af inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden siden starten af 2021, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande har reduceret deres forbrug af fødevarer eller har omlagt forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. 

Graf inflationen rammer 0,1 % i oktober

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.