Håndtryk

Beskæftigelsen runder 3 millioner

For første gang nogensinde har vi over 3 mio. beskæftigede. Godt 4.300 flere i beskæftigelse i august i forhold til juli måned. Antallet af beskæftigede er steget med næsten 37.000 det seneste år. Tallene indikerer, at vi formentlig er tæt på toppen i beskæftigelsen.

Beskæftigelsen steg med hele 4.300 personer i august, og ligger fortsat tårnhøjt. Vi har nu 3.001.000 beskæftigede målt på den sæsonkorrigerede beskæftigelse. Det er det højeste niveau nogensinde. Og dermed er den næsten magiske grænse på 3 mio. beskæftigede nået. Det er en milepæl i dansk økonomi.

Beskæftigelsen er nu – bortset fra juli måned - steget 31 måneder i træk. Det vil sige lige siden januar 2021, hvilket er ganske imponerende. Beskæftigelsen trodser således fortsat udviklingen i resten af økonomien. Og vi må sande, at den såkaldte ”inflationskrise” – i hvert fald indtil videre – slet ikke har haft den forventede indvirkning på beskæftigelsen.
Samtidig kan vi dog konstatere, at ledigheden stiger langsomt, hvilket dækker over, at danskernes deltagelse i arbejdsstyrken er stigende. Derudover viser tallene, at beskæftigelsen i Bygge & Anlæg er fladet ud, hvilket kan være et forvarsel om, at vendingen i den samlede beskæftigelse er nært forestående.

Kerneinflationen falder kun langsomt

Kerneinflationen er fortsat ganske høj. Den er på vej ned, men i et væsentlig langsommere tempo, end tidligere forventet og håbet. Det tegner til, at kampen mod inflationen bliver langvarig. Renterne er på de højeste niveauer i 15 år, og de korte renter er først nu ved at være omkring toppen. Forbrugertilliden er langsomt stigende fra det laveste niveau nogensinde, men ligger fortsat lavt. Boligpriserne er faldet. Men beskæftigelsen trodser indtil videre resten af økonomien og fortsat udvikler sig positivt.

Så selv om vi ved, at dansk økonomi er på vej ind i en lavkonjunktur, har den ikke ramt beskæftigelsen endnu. Vi har vidst i et stykke tid, at en lavkonjunktur var på vej, og selvom dansk økonomi er ramt af mange negative elementer, så har beskæftigelsen endnu ikke toppet. Antallet af beskæftigede er således knap 198.000 personer højere, end lige før den første corona-nedlukning i marts 2020, og over 458.000 personer højere end bunden i 2013.

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang

Tallene vidner om, at dansk økonomi er godt rustet til en nedgang. Vi kommer ikke uden om, at dansk økonomi går mørkere tider i møde i form af lavere vækst, mindre forbrug, stigende ledighed og muligvis yderligere faldende boligpriser. Men vi ser endnu ikke en afmatning i beskæftigelsen – tværtimod.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklingen i de kommende måneder. Hvor længe beskæftigelsen kan fortsætte den positive udvikling, om boligpriserne er vendt, eller de skal længere ned, og hvor lang tid kerneinflationen vil være om at falde tilbage i nærheden af 2 %. Og om overenskomsternes pæne lønstigninger vil forlænge perioden med høj inflation. Lønstigninger som nok vil være kærkomne for den enkelte lønmodtager, men som samtidig kan være med til at forlænge den krise-periode, som vi befinder os i. 

Udvikling af beskæftigelse set over flere år

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.