Ejendomme

Inflationen under 2 % for første gang siden august 2021

Stigningen i forbrugerprisindekset aftog til 0,9 % i september måned. Det er første gang siden august 2021, at inflationen ligger på et ”normalt” niveau. Prispresset på fødevarer er aftaget til 5,0 % det seneste år. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen tog også et pænt fald i september til 3,7 %.

I september steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,9 % i forhold til samme måned året før. Der er tale om endnu et stort fald fra 2,4 % i august måned. Og der er tale om det laveste niveau siden starten af 2021. Kerneinflationen tog også et pænt fald til 3,7 %, hvilket næsten er endnu mere positivt.

Inflationen ligger nu igen under centralbankernes mål 

Inflationen ligger dermed nu igen under centralbankernes mål om under, men tæt på 2 %. Alt tyder på, at den aftagende tendens vil fortsætte også i oktober, og der er en mulighed for, at den samlede inflation kortvarigt kan blive negativ i løbet af efteråret. Der er således ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, og nu er det primære fokus på kerneinflationen, som også gerne skulle fortsætte den nedadgående tendens.

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der bidrager mest til inflationen. Alene fødevarer og husleje bidrager med en stigning på 1,0 % af den samlede inflation på kun 0,9 %. Elektricitet og gas trækker modsat 2,6 % NED i inflationen og er således de vigtigste årsager til den lave inflation i september.

Mange varegrupper f.eks. okse- og kalvekød, samt mælk og smør er blevet billigere

Fødevarepriserne stiger mindre end de tidligere måneder, og mange varegrupper f.eks. okse- og kalvekød, samt mælk og smør er blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 4,7 % det seneste år, men med en klar tendens til at priserne er ved at stabilisere sig – og måske endda kommer til at falde lidt i de kommende måneder.

Samtidig er fjernvarmen er steget med 13,0 % det seneste år. Til gengæld er prisen på el hele 46,6 % lavere end for et år siden, mens prisen på gas er mere end halveret i forhold til september 2022

Brændstofpriserne ligger 1,0 % lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt.

 

Vi forventer, at faldet vil fortsætte, om end det går langsomt

Og endnu mere positivt: Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også pænt i september måned til 3,7 %. Den faldende tendens fortsætter således, og vi forventer, at faldet vil fortsætte, om end det går langsomt. Det betyder, at det kommer til at tage lang tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig hen i starten af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3 %.

Vi forventer også, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer yderligere af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.
 

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af normaliseringen af inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden siden starten af 2021, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande har reduceret deres forbrug af fødevarer eller har omlagt forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det har været en rigtig god idé, da det har begrænset den oplevede inflation for den enkelte husstand.

Inflationen ligger nu igen under 2 %

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.