Aktiemarked

Stort set uændret forbrugertillid på et lavt niveau

Forbrugertilliden har ligget stort set uændret de sidste 5 måneder. Med -11,8 i oktober måned fastholdes det lave niveau for forbrugertilliden. Familiens økonomiske situation lige nu er fortsat meget udfordret. Forbrugerne tror på yderligere aftagende inflation.

I oktober måned blev forbrugertilliden opgjort til -11,8. Der er tale om en stort uændret udvikling siden maj efter indikatoren havde gennemlevet en pæn forbedring gennem de foregående 9 måneder. Forbrugertilliden ser desværre ud til at forblive på det nuværende lave niveau. Der er dog fortsat langt ned til de historisk lave niveauer, vi så i efteråret 2022.

Udviklingen vidner om danskernes ganske negative syn på økonomien

Udviklingen vidner om danskernes ganske negative og pessimistiske syn på både situationen i dansk økonomi, men også deres egen husstands økonomi. Det er især oplevelsen af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der trækker ned. Forventningen til familiens økonomiske situation om et år ligger dog igen i positivt terræn, hvilket måske kan indikere, at pessimismen er på vej til at aftage.

Det lave niveau for forbrugertilliden skyldes som nævnt især danskernes vurdering af familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Indikatoren for denne parameter har historisk ligget mellem minus 10 og plus 15, men styrtdykkede igennem 2022, og er på trods af en stigende tendens opgjort til -17,4 i oktober måned. Dette er fortsat ét af de laveste niveauer nogensinde, hvilket også fremgår af figuren. Et tydeligt signal om, at familiernes økonomi stadigvæk er presset.

Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag ligger nu igen under 0

Der er ikke mange lyspunkter i dagens tal. Forventningen til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag ligger nu igen under 0, og udviser dermed igen en negativ tendens. Niveauet er dog noget højere end gennem det meste af 2022, altså før inflationen for alvor begyndte at stige. Forbrugerne forventer også stigende arbejdsløshed i det kommende år.

Forbrugerne forventer, at faldet i inflationen vil fortsætte, og at prisstigningerne således vil aftage yderligere i det kommende år. Lidt flere familier regner med at kunne spare op i de kommende 12 måneder, men mange oplever fortsat, at pengene ikke slår til i det daglige forbrug. Tallene for forbrugertilliden har de sidste fem måneder ligger nogenlunde stabilt på et ganske lavt niveau, og er et udtryk for, at rigtig mange danskere er bekymrede for den økonomiske fremtid. Og de spæde tegn på optimisme i nogle af komponenterne i forbrugertilliden, der begyndte at vise sig hen over sommeren, ser pt. ud til at være på tilbagetog.

 
 Familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.