Indkøbsvogne

Inflationen var helt nede på 2,4 % i august

Stigningen i forbrugerprisindekset aftog til 2,4 % i august måned. Forbrugerprisstigningerne er aftaget så meget, at vi nærmer os ”normale” niveauer. Prispresset på fødevarer er aftaget til 4,6 % det seneste år. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen tog også et pænt fald i august til 4,2 %.

I august steg det samlede forbrugerprisindeks med 2,4 % i forhold til samme måned året før. Der er tale om et pænt fald fra 3,1 % i juli måned, hvor inflationen tiltog en smule. Og der er tale om det laveste niveau siden september 2021. Kerneinflationen tog også et pænt fald til 4,2 %, hvilket er særdeles positivt.

Inflationen ligger dog fortsat lidt for højt, men alt tyder på, at den aftagende tendens vil fortsætte i de kommende måneder. Der er endda en mulighed for, at den samlede inflation kortvarigt kan blive negativ i løbet af efteråret. Der er således ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, og nu er det primære fokus på kerneinflationen, som også gerne skulle fortsætte den nedadgående tendens.

Fortsat prisstigninger fødevarer og husleje

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der holder inflationen oppe. Alene fødevarer og husleje står for 1,0 % af den samlede stigning på 2,4 %. Fødevarepriserne stiger dog langt mindre end de tidligere måneder, og mange varegrupper f.eks. okse- og kalvekød, samt mælk, smør og olier er faktisk blevet billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 4,6 % det seneste år, men med en klar tendens til at priserne er ved at stabilisere sig – og måske endda kommer til at falde lidt i de kommende måneder.

Samtidig er fjernvarmen er steget med 12,7 % det seneste år. Til gengæld er prisen på el hele 32,9 % LAVERE end for et år siden, mens prisen på gas er halveret i forhold til august 2022. 

Brændstofpriserne ligger ligeledes 5,0 % lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således væsentlig lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof er temmelig volatil, men ligger pt. rimelig stabilt.

Kerneinflationen faldt også pænt i august måned

Og endnu mere positivt: Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også pænt i august måned til 4,2 %. Den faldende tendens fortsætter således, og vi forventer, at faldet vil fortsætte om, end det går langsomt. Det betyder, at det kommer til at tage lang tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig hen i starten af 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2-3 %.

Vi forventer også, at inflationen vil fortsætte den faldende tendens i de kommende måneder i takt med at effekten af de kraftigt stigende energi- og fødevarepriser løjer yderligere af. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af faldet i inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden det seneste 2 år, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande har reduceret deres forbrug af fødevarer eller har omlagt forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. Det har været en rigtig god idé, da det har begrænset den oplevede inflation for den enkelte husstand.

Både inflation og kerneinflation aftog i august

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.