Tre kvinder på shopping-tur

Forbrugerpriserne er nu faldet i 4 af de sidste 5 måneder

Årsstigningen i forbrugerprisindekset var stort set uændret på 0,7 % i december måned. Forbrugerpriserne er faldet i 4 ud af 5 måneder siden juli. Alene fødevarepriserne er faldet med 5,1 % i pris siden toppen i juli måned. Og endnu mere glædeligt: Kerneinflationen tog også et yderligere fald i december til 2,6 %.

I december steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,7 % i forhold til samme måned året før. Der er således tale om stort set uændrede priser det seneste år, også selvom der er tale om en lille stigning i inflationen fra 0,6 % i november måned. Det ligner, at vi nærmer os en normalisering af inflationen omkring de 2 % i de kommende måneder.

Kerneinflationen tog et pænt fald

Kerneinflationen tog endnu et pænt fald til 2,6 %, hvilket er endnu mere positivt.

Inflationen ligger dermed igen under centralbankernes mål om under, men tæt på 2 %. December måned bød på en mindre stigning til 0,7 %, da energipriserne tog et stort fald i december 2022. Vi kommer således til at se inflationen stige til et niveau omkring 2 % i de kommende måneder i takt med, at de vanvittig høje energipriser fra efteråret 2022 forsvinder ud af årsstigningstakten. Der er ingen tvivl om, at den tårnhøje inflation ligger bag os, men derfor kommer vi alligevel til at se en stigning i de kommende måneder.

Det primære fokus er nu på kerneinflationen, som også gerne skulle fortsætte den nedadgående tendens.

 

Prisernes udvikling

Set over de seneste 12 måneder er det fortsat prisstigninger fødevarer og husleje, der bidrager mest til stigningen i inflationen. Alene fødevarer og husleje bidrager reelt med en stigning på 0,7 % af den samlede inflation. Elektricitet og gas trækker modsat 1,6 % ned i inflationen og er således de vigtigste årsager til den lave inflation på bare 0,7 % i december.

Fødvarepriserne

Fødevarepriserne toppede i juli måned og er siden da faldet uafbrudt. Faldet er indtil videre på 5,1 %. Det betyder også, at rigtig mange varegrupper f.eks. flere forskellige slags kød, fjerkræ, samt mælk og smør er blevet væsentlig billigere over det seneste års tid. Det ændrer dog ikke på, at fødevarer generelt er steget med 1,9 % det seneste år. Meget tyder dog på, at fødevarepriserne vil falde yderligere i de kommende måneder.

Fjernvarme, el og gas

Samtidig er fjernvarmen er steget med 9,7 % det seneste år. Til gengæld er prisen på elektricitet hele 37,1 % lavere end for et år siden, mens prisen på gas er faldet med 30 % i forhold til december 2022.

Brændstof

Brændstofpriserne ligger 2,6 % lavere end for et år siden. Priserne toppede hen over sommeren 2022, og ligger således noget lavere nu, drevet af de lavere oliepriser. Prisen på brændstof svinger traditionelt en del, men ligger pt. ganske stabilt.

Og endnu mere positivt: Det underliggende prispres – kerneinflationen – faldt også pænt i december måned til 2,6 %. Den faldende tendens fortsætter således, og vi forventer, at faldet vil fortsætte – om end det kommer til at gå langsommere i de kommende måneder. Det betyder, at det kommer til at tage noget tid, før kerneinflationen kommer ned på ECB’s og Nationalbankens målsætning. Vi skal formentlig et godt stykke ind i 2024, før vi kan forvente, at kerneinflationen igen kommer ned i mere normale niveauer omkring 2 %.

Vi forventer, at inflationen vil udvise en yderligere stigende tendens i de kommende måneder i takt med at effekten af de særdeles høje energi- og fødevarepriser ligger bag os. Derudover viser det globale fødevareprisindeks fortsat en faldende tendens, som vi forventer også vil slå yderligere igennem i Danmark i de kommende måneder.

Dyrt for en ganske almindelig familie

På trods af normaliseringen af inflationen kan en familie med f.eks. to voksne og to børn tydeligt mærke, at priserne er steget. Samlet set er leveomkostningerne steget godt 4.000 kr. om måneden siden starten af 2021, hvilket betyder, at danskerne skal have væsentlig flere penge op af lommen, for at kunne købe de samme varer som tidligere. Mange husstande har reduceret deres forbrug af fødevarer eller har omlagt forbruget til billigere varianter for at begrænse effekten fra inflationen. 

 

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.