Indkøbsvogne

Producentpriserne fortsætter med at falde

I december måned lå producentpriserne 3,6 % lavere end samme måned sidste år. Det er samtidig 0,9 % lavere i forhold til november. Udviklingen fortsætter således det pæne fald, som vi har set det sidste halvandet års tid. Producentpriserne ligger 8,7 % lavere end toppen i august 2022.

Producentpriserne i december måned fortsatte det pæne fald, som vi har set det sidste halvandet års tid. Faldet er på 3,6 % i forhold til december 2022, og 0,9 % lavere end november måned. Producentpriserne toppede i august 2022, men er siden da faldet med 8,7 %.

Tallene bekræfter således, at den kraftige stigning i producentpriserne – som i høj grad skyldes sammenbruddet i forsyningskæderne under corona - er overstået, og at priserne lige så stille er ved vende tilbage til en mere jævn udvikling og vækst, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i producentpriserne vil fortsætte det svage fald i en periode endnu.

Udviklingen er central i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne, da virksomhederne naturligt har væltet stigningen i producentpriserne over på deres varer og tjenester, og dermed også på forbrugerne. På samme måde oplever forbrugerne nu også at få glæde af de faldende producentpriser – dog med en vis forsinkelse, idet forbrugerprisindekset har været faldende siden juli 2023.

Med udviklingen i december måned ligger producentpriserne på samme niveau som foråret 2022, men med en klar nedadgående tendens. Det tegner godt for udviklingen i forbrugerprisindekset i de kommende måneder, som forventes at holde sig på en moderat udvikling med yderligere fald på kort sigt, for så igen at stabilisere sig tæt på 2 % på lidt længere sigt.

Det har samtidig den positive konsekvens, at danskernes realløn må forventes at fortsætte den positive udvikling. Lønningerne stiger pt. med ca. 4 % om året, og så længe producentpriserne fortsætter faldet, forventer vi, at forbrugerprisindekset tilsvarende vil fortsætte den igangværende udvikling. Vi forventer således en pæn forbedring i danskernes realløn i løbet af 2024.

Producentpriserne forsætter med at falde

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.