To unge på altan

Juni bød på svagt faldende korte og lange renter

De lange realkreditrenter faldt tilbage i juni måned og ligger nu på niveau med de første måneder af 2024. Udstedelserne sker pt. i 4 % 2056-serien. De korte renter er faldet med 0,45 %-point siden toppen i september 2023.

Vi mener fortsat, at de lange renter vil forblive nogenlunde uændrede på det nuværende niveau, mens kerneinflationen falder yderligere tilbage mod 2 %. Der kan komme udsving undervejs.

ECB og Nationalbanken sænkede som ventet renten i juni, men kommer den næste til september eller først til december?

Realkreditrenterne har været oppe på det højeste niveau i 15 år, men er nu faldet lidt tilbage igen. De gælder både de korte og de lange realkreditrenter. De lange realkreditrenter toppede i efteråret 2022, hvor vi oplevede en kort periode med udstedelse i 6%-lånet. Siden da er renterne faldet pænt tilbage, og midt i december gik kursen på 5%-lånet over kurs 100, og har således været lukket for udstedelse af lånetilbud i en periode.

I stedet udstedes nu lånetilbud i 4% 2056-serien, som pt. ligger omkring kurs 97. Den lange realkreditrente har ligget bemærkelsesværdigt stabilt siden december 2023, selvom der har været pæne udsving i løbet af april og maj måned.

De korte renter er på vej ned

Centralbankerne er nu begyndt at sænke renterne igen. Første rentesænkning på 0,25 % kom d. 6. juni, men der er stor usikkerhed om, hvornår den næste kommer og hvor mange, der kommer. Markedets forventninger til rentesænkninger i 2024 er på det seneste afdæmpet lidt.

Det virker helt klart, at ECB vil sænke renten yderligere, men det er dog ganske usikkert, hvornår det bliver. Det afhænger helt og aldeles af udviklingen i inflationen og lønstigningerne i Euro-området. Vil inflationen og ikke mindst kerneinflationen fortsætte tilbagefaldet mod 2 %, eller bliver ECB og Nationalbanken tvunget til at holde lidt igen med at sænke renten yderligere? Der spekuleres således i, hvor meget og hvor hurtigt renten vil blive sænket. Pt. forventes rentesænkninger på i alt godt 1,25%-point igennem resten af 2024 og hele 2025, og denne forventning er allerede begyndt at afspejle sig i små fald i de variable realkreditrenter.

Kerneinflationen både herhjemme og i Euro-området toppede tilbage i foråret 2023 og er siden faldet pænt tilbage. Men det går langsommere end markedet håber, og det begrænser faldet i realkreditrenterne. Der er således ingen tvivl om, at kerneinflationen har bidt sig mere fast og vil være længere tid om at komme tilbage under 2 % end tidligere forventet. Dette betyder, at renterne også vil forblive på et højere niveau i længere tid. Vi forventer, at kerneinflationen i Euro-området vil fortsætte tilbagefaldet, om end det kommer til at gå endnu langsommere i de kommende måneder.

Markedets fokus er ved at skifte fra høj kerneinflation til fokus på økonomisk recession, hvilket forventeligt vil fortsætte det nedadgående pres på især de korte renter.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og det giver risiko for, at vi fortsat kan se store bevægelser i kurserne og realkreditrenterne. Så uanset om man står foran at skulle optage nyt realkreditlån, eller man skal indfri sit gamle realkreditlån, så er det en god idé at overveje at låse kursen, så man slipper for den risiko, som de volatile rentemarkeder giver.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.