Kontor

Producentpriserne fortsætter med at falde

I maj måned lå producentpriserne 1,0 % lavere end samme måned sidste år. Det er 0,5 % lavere i forhold til april. Udviklingen fortsætter således det pæne fald, som vi har set det sidste godt halvandet års tid. Producentpriserne ligger nu hele 8,1 % lavere end toppen i august 2022.

Producentpriserne fortsatte i maj måned det pæne fald, som vi har set det sidste godt halvandet års tid. Faldet er på 1,0 % i forhold til maj 2024, og 0,5 % lavere end april måned.

Producentpriserne toppede i august 2022, men er siden da faldet med 8,1 %.

Tallene bekræfter således, at den kraftige stigning i producentpriserne – som i høj grad skyldes sammenbruddet i forsyningskæderne under corona - er overstået, og at priserne lige så stille er ved vende tilbage til en mere jævn udvikling, som vi så det før corona-tiden. Vi forventer således, at udviklingen i producentpriserne vil stabilisere sig på det nuværende niveau og måske endda falde yderligere.

Udviklingen er central i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne, da virksomhederne naturligt har væltet stigningen i producentpriserne over på deres varer og tjenester, og dermed også på forbrugerne. På samme måde oplever forbrugerne også at få glæde af de faldende producentpriser – dog med en vis forsinkelse, idet forbrugerprisindekset ”kun” har været faldende siden juli 2023.

Med udviklingen i maj måned ligger producentpriserne på samme niveau som i det tidlige forår 2022, men med en klar nedadgående tendens. Det tegner godt for udviklingen i forbrugerprisindekset i de kommende måneder, som forventes at holde sig på en moderat udvikling med mindre udsving, for så igen at stabilisere sig tæt på 2 % på lidt længere sigt.

Det har samtidig den positive konsekvens, at danskernes realløn må forventes at fortsætte den positive udvikling. Lønningerne stiger pt. med ca. 3,4 % om året, og så længe producentpriserne fortsætter faldet, forventer vi, at forbrugerprisindekset tilsvarende vil fortsætte den igangværende udvikling. Vi forventer således en yderligere pæn forbedring i danskernes realløn igennem 2024.

Kilde: dst.dk og egne beregninger.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.