Familie ved morgenbord

De globale fødevarepriser fortsætter faldet

De globale fødevarepriser har gennemlevet en dramatisk udvikling de sidste tre år. Efter en lang periode fra 2015-2019, hvor fødevarepriserne var stort set uændrede, begyndte de globale fødevarepriser i midten af 2020 en meget kraftig stigning

Stigningen varede ca. 2 år helt frem til midten af 2022, og stigningen var på hele 60 % (fra indeks 100 til 160 i figuren). Det er ikke så underligt, at fødevarepriserne også herhjemme er steget markant, hvilket vi oplever meget tydeligt, når vi er ude at handle.

Stigningen var bredt funderet, men var mest udpræget inden for mejerivarer, korn og olier, hvilket også er slået kraftigt igennem på tilsvarende varegrupper herhjemme.

Udviklingen siden midten af 2022 har dog været næsten lige så iøjefaldende. Fødevarepriserne er faldet meget hurtigt og ligger nu næsten 27 % lavere end toppen i midten af 2022.

Også her er faldet sket bredt, men igen mest markant på mejerivarer, korn og olier, hvorimod sukker faktisk er steget gennem det sidste halve år, og nu ligger højere end midten af 2022.

 

Forventninger til udviklingen

Vi forventer således, at prisfaldene i de globale fødevarepriser også vil fortsætte med at komme de danske forbrugere til gode. Man skal slet ikke forvente, at priserne på fødevarer falder tilbage til samme niveau som før corona-tiden. Men fortsatte prisfald på flere varegrupper kan man med rimelighed forvente. Vi har de senere måneder set de føromtalte prisfald på flere forskellige varegrupper i de danske supermarkeder, men der kan være endnu flere prisfald i vente.

Generelt er fødevarepriserne herhjemme steget med knap 18 % siden slutningen af 2021, og det vil være naturligt, om faldet i de globale fødevarepriser også sætter sig yderligere i de danske priser i de kommende måneder. 

Jokeren er naturligvis de stigende lønninger, som med overenskomsterne vil stige 8-10 % over de kommende to år. Dette lægger selvsagt en dæmper på de prisfald, som virksomhederne kan sende videre til forbrugerne. Omvendt betyder det, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne de næste par år, og dermed vil få lettere ved at overkomme de højere priser.

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.