Foldede hænder

Ledigheden fortsætter den svagt stigende trend

Fra januar til februar steg antallet af ledige med 300 til knap 87.000 personer. Ledigheden fortsætter således den svagt stigende udvikling, som vi har set siden april 2022. Ledighedsprocenten er uændret på 2,9 %. Under den første corona-nedlukning for 3 år siden, var ledigheden helt oppe over 155.000 personer.

Selvom det er tydeligt, at ledigheden er steget over de seneste par år, så er det glædeligt, at stigningen fortsat er beskeden. Februar måned bød på endnu en lille stigning i antallet af ledige. Knap 87.000 personer var registreret som ledige i februar måned. Det er et meget lavt niveau, og bortset fra perioden lige op til Finanskrisen, så er niveauet det laveste siden starten af 1970’erne. Det er værd at glæde sig over det lave niveau for ledigheden på trods af den træge økonomiske udvikling. Når det er sagt, så er den generelle bevægelse i ledigheden stigende, og vi ser ind i en periode, hvor ledigheden forventes at stige yderligere.

Tallene for ledigheden er ikke overraskende, da en række andre indikatorer tilsvarende peger på en mindre opbremsning i dansk økonomi. Den lave ledighed er formentlig også en stakket frist, og vi forventer, at ledigheden vil stige yderligere i de kommende måneder. Omvendt understreger den nuværende lave ledighed, at dansk økonomi er rigtig godt rustet til en økonomisk nedtur.

Tallene bekræfter nemlig samtidig, at tilstanden i dansk økonomi fortsat er ganske god. På trods af en kerneinflation, der fortsat er for høj, høje renter og en voldsomt negativ forbrugertillidsindikator, så har dansk økonomi det indtil videre ret godt. Inflationen har gjort ondt på rigtig mange danskere, men den lave ledighed vidner om stor robusthed hos de danske forbrugere.

Beskæftigelsen er også fortsat tårnhøj. Virksomhederne melder ikke om mangel på arbejdskraft i samme grad som tidligere. Nu er i det højere grad opbygning af lagre og mangel på efterspørgsel, der fylder. Så vi vil formentlig også se, at beskæftigelsen vil begynde at falde i de kommende måneder.

Vi står samtidig i en periode, hvor lønstigningerne tager til, og det vil komme til at få betydning for den økonomiske udvikling. Nok er inflationen faldet tilbage, men kerneinflationen ser desværre ud til at bide sig fast i længere tid end forventet. Til gengæld stiger lønningerne nu igen kraftigere end forbrugerpriserne, hvilket forbedrer reallønnen. Dette er selvsagt positivt, men det kan også være med til at forlænge perioden med høj inflation.

Det bliver spændende at følge i de kommende måneder, om ledigheden vil fortsætte den langsomme stigning eller pludselig begynder at stige kraftigere. Der er ingen tvivl om, at udviklingen igennem 2022 og 2023 har været langt mere positiv end frygtet. Men vil de truende økonomiske skyer i horisonten, den vigende efterspørgsel og de pæne lønstigninger til lønmodtagerne tvinge virksomhederne til at begynde at afskedige medarbejdere i større stil?

 

Bruttoledighed

Kilde: dst.dk og egne beregninger

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.